YASAL UYARI VE KULLANIM KOŞULLARI SÖZLEŞMESİ

www.luxun.com.tr   internet sitemize hoş geldiniz.

www.luxun.com.tr internet sitesini kullanmakla aşağıda yer alan Yasal Uyarı ve Kullanım Koşulları Sözleşmesini ve bu sözleşmeye uygun hareket etmeyi kabul etmiş sayılmaktasınız. Bu sebeple, internet sitesini kullanmadan önce yasal uyarı ve kullanım koşullarına ilişkin hükümleri detaylıca okumanızı tavsiye ederiz. Şayet bu hükümlere bağlı kalmak istemezseniz, internet sitesini kullanmayabilir, erişiminizi sona erdirebilirsiniz.

Sözleşmenin güncel haline her zaman internet sitesinde yer alan link aracılığıyla ulaşılabilir.

1-SİTE SAHİBİ BİLGİLERİ

Sahibi: LUXUN Natural Kozmetik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Adres: Osman Gazi Mah. Lalebahçe Cad. No:28/A 42090  Meram Konya TÜRKİYE

Ticaret Sicil No:  Mevlana V.D. 6091130570

E-posta: [email protected]

2-FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

a) Bu internet sitesi, siteye ait sayfalar, yazılımı ve içerisinde yer alan tüm görsel eserler, metin, grafik, imge, şekil, müzik ve video kayıtları ile marka, tasarım, logo, yazılım, arayüz, ticaret unvanı, programlar ve bunların derleme ve düzenlemeleri de dahil olmak üzere, aksi açıkça belirtilmediği müddetçe  LUXUN Natural Kozmetik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'ne aittir ve 5846 sayılı Fikri ve Sınai Haklar Kanunu ve ilgili mevzuat tarafından korunmaktadır.

b) Site içerisinde yer alan tüm içerik; görsel eserler, metin, grafik, imge, şekil, müzik ve video kayıtları ile marka, tasarım, logo, yazılım, arayüz, ticaret unvanı ve programlar kısmi ya da bütün olarak LUXUN Natural Kozmetik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin  yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz, aktarılamaz, içeriği değiştirilemez, şekiller metnin kendisi olmaksızın kullanılamaz veya diğer herhangi bir şekilde ticari kullanıma konu edilemez veya başkaca bir şekilde istifade edilemez.

c) Aksi açıkça belirtilmediği sürece internet sitesi içeriğinde yer alan hiçbir unsur LUXUN Natural Kozmetik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'nin ya da üçüncü bir tarafın marka, patent, telif hakkı ya da başka bir mülkiyet hakkı çerçevesinde lisans ya da başkaca bir fikri mülkiyet hakkının ima yolu ile devri anlamına ya da bu doğrultuda icazet anlamına gelmez yahut herhangi bir lisans ya da hak sağlamaz. Zımnen dahi olsa LUXUN Natural Kozmetik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin ya da ticari marka sahibinin açık yazılı izni olmaksızın gerçek veya tüzel kişilerin bu ticari markaların ruhsat veya hak sahibi olmasına izin verildiği şeklinde yorum yapılamaz.

c)  Yukarıda belirtilen ancak bunlarla sınırlı olmayan, herhangi bir şekilde fikri mülkiyet hakkı sahibinin izni olmadan bu hakka konu unsurların kullanımı hak ihlali niteliğindedir. Bu tür fikri mülkiyet haklarının ihlali hem hukuki hem cezai yaptırımlara tabidir. Bu kapsamda www.luxun.com.tr internet sitesi ve içeriğinde yer alan fikri mülkiyet haklarını korumak maksadıyla her türlü yasal ve cezai yola başvurma hakkına sahiptir.

3-İNTERNET SİTESİ İÇERİĞİ

a) LUXUN Natural Kozmetik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., www.luxun.com.tr internet sitesini geliştirmek, ilgili mevzuata uygunluk sağlamak gibi kendi takdirinde olmak üzere, internet sitesinin herhangi bir unsurunun içeriğini veya teknik özelliklerini değiştirme hakkına sahiptir. Bu değişiklikler sonucunda internet sitesine erişim mümkün olmayabilir.

b) LUXUN Natural Kozmetik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., işbu yasal uyarı ve kullanım koşullarına ilişkin hükümleri gerekli hallerde herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Bu sebeple kullanıcılar bu değişikliklerden haberdar olmak amacıyla periyodik olarak yasal uyarı ve kullanım koşullarını gözden geçirmeyi kabul etmektedir.

c)  İnternet sitesini herhangi bir değişiklik yapıldıktan sonra kullanılması,  ilgili değişikliklerin yapılması için açık rıza gerekmiyorsa, kullanım koşullarındaki değişikliklere uyulacağının kabul edildiğini gösterir.

d)  Bu sitede yer alan içerik, sadece eğitici nitelikli genel bir bilgi sunulması amacıyla hazırlanmıştır. Bu sebeple bu içerik, LUXUN Natural Kozmetik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ürünlerine tıpla, sağlıkla, hastalıklarla ilgili tavsiye amacını taşımamaktadır. LUXUN Natural Kozmetik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. bu web sitesinde sunduğu doğal kozmetik ürünlerini  herhangi bir hastalığı teşhis etmek, tedavi etmek amacıyla sunmaz. LUXUN Natural Kozmetik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, herhangi bir özel tıbbi tedavi biçimini veya kişilerin kendi sağlıkla ilgili  sorunlarını sağlık alanında  uzman yada uzmanların tavsiyesi olmadan yönetilmesini önermez. Tıbbi bir sorunu olduğunu düşünenlerin veya sağlıkla ilgili herhangi bir sorunu olanların ilgili uzmanlara danışması önerilirBu ve benzeri içeriklerden kaynaklanan her türlü hukuki, idari ve cezai sorumluluk, içeriği yükleyen/yayınlayan kişi veya kişilere aittir. Bu kapsamdaki içerikten ötürü LUXUN Natural Kozmetik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ne herhangi bir sorumluluk ve yükümlülük atfedilemez. LUXUN Natural Kozmetik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.İnternet Sitesi'nin (ww.luxun.com.tr) amaçları dışında kullanımının fark edilmesi halinde, bu durum yukarıda yer alan iletişim araçları kullanılarak LUXUN Natural Kozmetik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ne bildirilmelidir. Bu bildirimde, kullanımın URL'si, ilgili kullanımı yapan bilgileri ve kullanımla ilgili açılamaların eklenmesi gereklidir.

4-KULLANIM SINIRLARI

Kullanıcının siteyi yalnızca kişisel amaçlarla kullanması mümkündür. Bu sınırlı kullanım hakkı aşağıdaki işlemleri kapsamamaktadır;

a) Siteyi veya herhangi bir parçasını kapatmak için çerçeveleme veya çerçeveleme teknikleri kullanmak,

b) Siteyi veya herhangi bir ve/veya bütün içeriği yeniden yayınlama, yeniden dağıtma, iletme, satma, lisans verme veya indirmek

c) Sitenin veya içeriğinin tamamı veya bir kısmını kişisel kullanım dışında herhangi bir şekilde kullanmak,

d) Sitenin veya içeriğinin tamamı veya bir kısmını değiştirmeye  dayanan herhangi bir türev iş yaratmak,

e) LUXUN Natural Kozmetik Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. ürünlerini veya hizmetlerini, yanlış, yanıltıcı, aşağılayıcı veya başkaca bir şekilde saldırgan veya sakıncalı bir şekilde tanımlamak veya LUXUN Natural Kozmetik Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. ürünlerini istenmeyen ürünler, hizmetler veya fikirler ile bağdaştırmak.

f) Sitenin kullanımı veya işbu hüküm ve şartların ihlalinden kaynaklanan herhangi bir üçüncü kişiye ait iddia, dava veya talep neticesinde ortaya çıkan avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere herhangi bir zarar ve masraftan LUXUN Natural Kozmetik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. sorumlu değildir.

5-SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

Aşağıdaki hallerde sorumluluk internet sitesine ait değildir:

a) Internet sitesinde ziyaretçiler/kullanıcılar üçüncü kişiler tarafından eklenen bilgi, belge vb. verilerin üçüncü şahısların haklarını ihlal etmesi ya da kanuna aykırı olması durumunda LUXUN Natural Kozmetik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ne sorumluluk atfedilemez.  www.luxun.com.tr  sitesinde  yer alan bilgiler  doğrultusunda hareket edilmesi neticesinde doğacak hiçbir zarardan sorumlu değildir.

b) LUXUN Natural Kozmetik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda sorumlu tutulamaz.

c) Sitede yer alan bilgiler, yürürlükte bulunan mevzuat uyarınca “icap” olarak kabul edilemez ve LUXUN Natural  Kozmetik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. için bağlayıcı değildir.

d) Kullanıcı, internet sitesini kullanımı nedeniyle işbu yasal uyarı ve kullanım koşullarının herhangi bir maddesini ihlal ederse, bu ihlalden kaynaklanan dava harç ve masrafları ile avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere, tüm zarar ve masraflardan bizzat kendisi sorumludur.

6-YÜKÜMLÜLÜKLER

Siteye erişim veya Sitenin kullanımında, işbu yasal uyarı ve kullanım koşullarına uyulması gerekir. Bu kapsamda Türk hukuku çerçevesinde hareket edilmesi beklenir.  Sitede veya sitede yer alan içerik veya görülen hizmetlerde herhangi bir değişiklik yapılamaz ve Sitenin bütünlüğüne ve işleyişine herhangi bir şekilde zarar verilemez. Aksi halde, işbu yasal uyarılar ve kullanım koşullarında yer alan yükümlülüklerden herhangi birisine herhangi bir sebeple ihmalen veya kasten aykırı davranılması halinde, bu hareketin LUXUN Natural  Kozmetik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ne karşı sebep olabileceği tüm zararlardan söz konusu harekette bulunan kişi sorumlu tutulur.

7- UYUŞMAZLIKLAR

Bu siteye ilişkin yasal uyarı ve kullanım koşullarından doğan uyuşmazlıkların çözümünde, yasal uyarı ve kullanım koşullarının bütününün veya bir kısmının uygulanmasında veya yorumlanmasında Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve mevzuatı geçerlidir. Taraflar bunu kayıtsız ve şartsız kabul ederler.

İşbu sözleşme dahilinde ve/veya bunlarla bağlantılı olarak doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın varlığı halinde Konya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

 

 

 

                                                                                         www.luxun.com.tr © 2021 Tüm Hakları Saklıdır.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Alışveriş deneyimini iyileştirmek için kişisel veri politikamız doğrultusunda çerezler kullanıyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için Çerez Politikamızı ve Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnini inceleyiniz.